Trajecten

Jarenlange gewoonten veranderen niet van dag 1 op dag 2 en aangezien we een blijvende verandering niet kunnen bewerkstelligen met een losse consultatie, werd een Lifestyle Change jaartraject samengesteld.

Waarom een jaartraject?

  • Om gewoonten te veranderen, moet je ermee bezig zijn. Om top of mind te blijven, moet je regelmatig genoeg reflecteren op wat je doet. Dit traject zorgt voor een wekelijkse reminder.
  • Zo krijg je geen grote lap theorie te verteren in een paar consultaties, maar krijg je de info in behapbare stukken. Zo krijgt elk aspect ook de nodige aandacht.
  • Zo krijgt elke cliënt ook ALLE info, waar dat in kortere live trajecten of losse sessies niet altijd het geval is, wanneer een topic toevallig niet aan bod komt.
  • Gewoonten nemen tijd... met vallen en opstaan. Met falen en opnieuw beginnen. Gun jezelf voldoende tijd.

Waarom de mix van opgenomen sessies en live sessies?

  • De opnames zullen wat theoretischer zijn en dus soms ook iets complexer. Het voordeel van een opname is dat je deze kan herbekijken wanneer nodig.
  • In de live sessies kunnen we dan weer veel persoonlijker te werk gaan en inzoomen op de details die JOU aanbelangen.
  • De opnames zijn gemakkelijk te plannen, jij drukt op play op een moment dat jou past. Zelfs in je pyjama.
  • De live sessies hebben dan weer het voordeel dat je ze niet kan blijven uitstellen en je meer tot actie zal gemotiveerd worden.
  • Daarnaast voorkomen de live sessies ook dat je afhaakt als je iets niet begrijpt of het even minder goed gaat.
  • En het is ook gewoon fijn om met een mens te kunnen overleggen, right?

START ALL-IN Lifestyle Change (Video & Live)

Bedoeld voor cliënten die opstarten en een jaar lang intensief begeleid willen worden. Dit traject bevat 30 sessies in de vorm van opnames voor de meer theoretische sessies, zodat deze kunnen worden herbekeken en 22 live sessies waarin we verder bouwen op de theorie en vragen of problemen bespreken. De opnames en live sessies duren elk een 30 min tot een uur en wisselen elkaar door het jaar heen af, om een ideale mix tussen kennis, inspiratie en motivatie te krijgen. De live sessies verhinderen ook het afhaken op moeilijke momenten.

REPEAT Lifestyle Change (Video)

Bedoeld voor cliënten die reeds een traject volgden en terug op weg willen gezet worden met begeleiding via video opnames. Ideaal voor cliënten die vooral de theorie even willen opfrissen en niet noodzakelijke nood hebben aan 1 op 1 begeleiding. Alle opnames kunnen ook meermaals herbekeken worden. Geen live gesprekken inbegrepen. Gedurende 1 jaar verschijnen 30 video opnames met een spreiding van 1 à 2 weken tussen opnames.

Maandelijkse fee
(gedurende een jaar) : 50€

REPEAT Lifestyle Change (Live)

Bedoeld voor cliënten die reeds een all-in jaartraject volgden en reeds toegang hebben tot de video opnames, maar (opnieuw) begeleidend live sessies willen inplannen om vragen of problemen 1 op 1 te kunnen bespreken, of af en toe nood hebben aan een peptalk en/of als stokje achter de deur. De opnames zelf zijn niet inbegrepen in dit traject. Dit traject bevat 1 opstartsessie van 1u + 21 kortere opvolgsessies, verspreid over een jaar. Timings zijn samen te bepalen.

Maandelijkse fee
(gedurende een jaar) : 75€